Црвена Звезда Београд / Red Star Belgrade / Crvena Zvezda

Switch to desktop

Истина о ККЦЗ: неправилни правилници у служби лажне доминације - први део (ВИДЕО)

tabela-grad-beograd

Свакоме ко се иоле интересује за спорт у нашој земљи позната је чињеница о основном садржају сваке конференције за штампу тренера КК Партизан. Централнo место у тим исцрпним - боље речено: исцрпљујућим - монолозима заузимају следећи појмови: држава, порез, Вучић, неки други, новац, град, помоћ ... али о тој тенденцији и навици ћемо неки други пут.

Овај пут ћемо се концентрисати на онај део који се тиче наводног протежирања КК Црвене звезде од стране Града Београда, наводног дискриминаторног третмана КК Партизан у односу на КК Црвена звезда, те наводне саботаже исплате средстава из буџета града на рачун КК Партизан учињене од стране одређених челника града.

Сама чињеница да је из градског буџета за период од 2008-2013. године на рачун КК Партизан, што директно, што преко рачуна ЈСДП, испаћено три пута више средстава него на рачун КК Црвена звезда већ довољно говори о неким од оптужби које се износе (како Црвена звезда добија и увек је добијала много више новцам, према речима Вујошевића и Партизановог портпарола Тегелтије), али ми смо трагом ових података отишли даље, у потрагу за извором оваквог начина дискриминаторног поступања, које на основу изнетог, очигледно постоји, али према нашем клубу.

 

tabela-grad-beograd

Неспорно је да Град треба да помогне спортским тимовима који раде на промоцији истог, на спортским борилиштима ван граница наше земље, али: на који начин, по којим правилима, у ком износу? Како утврдити исправан, легтиман критеријум који ће омогућити једнак третман сваког тима ма како се он звао?

Па то је једноставно. Деперсонализујмо критеријуме, класификујмо их по спортовима, врсти такмичења, фази такмичења.

 

stari-pravilnik

Једноставно или не, то није начин на који је радио Град Београд, односно одговорна лица у оквиру истог. Макар не по Правилнику о утврђивању критеријума за награђивање београдских спортских клубова за учешће и постигнуте успехе у европским куповима и регионалним такмичењима (Даље: Правилник) објављеном у Службеном листу Града Београда број 50 од 30.12.2010. године.

Наиме, одредбом члана 8 Правилника предвиђено је да „висину награда која припада клубовима утврђује секретар Секретеријата за спорт и омладину који се потврђује Закључком градоначелника града Београда за сваку такмичарску сезону посебно, а према врсти и фази такмичења и утврђеном плану за сваку сезону...“.

Дакле, висина награда не утврђује се Правилником (као што су тврдили неки новинари користећи исти као лепезу), већ Правилник суштински само даје овлашћење секретару Секретаријата за спорт и омладину да градоначелнику Београда предложи висину награде  на потврду, користећи се, при том, тачно одређеним критеријумима. Тек потврдом тог предлога од стране градоначелника, израженог у форми закључка, настао би законски основ за исплату онога што у Правилнику постоји тек у виду потенцијалне могућности.

Кренули смо даље трагом тог предлога финансирања спортских клубова, донетог од стране секретара Секретаријата за спорт и омладину, али му трага не нађосмо.
 
Да, добро сте прочитали, предлог секретара у погледу висине финансирања не постоји, макар не у оној форми у којој то Правилник прописује. Једини документ на коме је записано на који начин ће бити (или можда већ јесу) финансирани клубови постоји у форми табеле, без заводног печата, без заводног броја, без потписа секретара, без датума подношења, при чему се као критеријум за расподелу средстава из градског буџета користи име клуба, а не врста и фаза такмичења, како то Правилник децидно прописује.

predlog-finansiranja-faze-takmicenja

 

Тај документ, који би по некима требало да представља предлог финансирања, упућује само на постојање тешких злоупотреба при доношењу и реализацији истог оивичених у постојању неколико кривичних дела, све због чињенице да су сва плаћања која су вршена на основу предметне одлуке учињена без икаквог законског основа.

Да је изнето мишљење, тачно упућује и чињеница да не постоји закључак градоначелника Београда којим се овај табеларни приказ плаћања потврђује. Дакле, чак и да се прихвати становиште да је поменута табела у ствари предлог финансирања клубова поднет од стране секретара за спорт и омладину, тај исти предлог финансирања не би производио правно дејство, јер није снабдевен одобрењем градоначелника у Правилником прописаној форми у виду закључка.

Ово значи да основ за исплату из градског буџета никада није ни настао.

Односно, значи да је неко, самовољно, без унапред прописаног јасног критеријума, без одговарајућег основа, пренео огромна средства из буџета града Београда на рачун одређеног броја спортских клубова, а ко је од таквог поступања профитирао, најбоље се види по изнетој табели.

Одмах да се разумемо, није спорна намера града да помогне спортским колективима, град то и треба да ради, али процедуре постоје да би се самовоља неког лица ограничила и да би се потенцијална злоупотреба овлашћења онемогућила, а овде, одсуство Правилником предвиђене процедуре, као и све остале чињенице, указују да је до одређених злоупотреба дошло, од чега је директну и највећу корист, по ономе што говоре доступни подаци, имао КК Партизан.

Дискриминација, па и позитивна, се не претпоставља, већ мора бити изричито прописан критеријум на основу кога се иста спроводи, јер само онда није противна Закону, Уставу и свим релевантним међународним конвенцијама. Да би неко био позитивно дискриминисан, односно, у конкретном случају, да би неко добио више новца у односу на друге, критеријум по коме му се новац исплаћује мора бити јасно утврђен и снадбевен легитимитетом заједнице.

У нашем случају критеријум за ту позитивну дискриминацију је требао да буде предложен актом секретара Секретаријата за спорт и омладину града Београда, а потврђен, односно усвојен, закључком градоначелника. То међутим овде није случај, већ је неко спроводио политику дискриминације над свим клубовима града Београда који нису КК Партизан по сопственом нахођењу, решавајући сам колико ће бити истима бити средстава исплаћено, вероватно у зависности од интензитета буке коју наведени КК, односно гласноговорник/тренер истог, подиже на конференцијама.

У конкретној ситуацији, неко је узео себи за право да по сопственом нахођењу исплаћује новац из буџета Града, без одговарајућих сагласности за то надлежних органа, при чему је директну незакониту имовинску корист, далеко већу од свих осталих, имао КК Партизан.

Оваквим поступањем учињено је кривично дело из одредбе члана 359 Кривичног законика - злоупотреба службеног положаја , којим је предвиђено да службено лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог, при чему је овде остварено биће квалификованог облика овог кривичног дела из става 3. за које је предвиђена казна затвора од 2 до 12 година .

Овде ћемо направити флешбек и за тренутак ћемо се бавити тзв новинарима који документа једино умеју да користе као лепезу и то најчешће док раде на пласману дезинформација.

Наиме, наш омиљени новинар провео је један добар део своје емисије убеђујући јавност у правну исправност овог документа. Чак је и на директно питање да ли негде пише колика је награда изговорио гнусну лаж: „...све пише... став 3, члан 4, 5, 6, 7, 8...“ при чему је на молбу истог гледаоца који је поставио питање, да приближи камеру Правилнику, исту молбу одбио, односно исту није спровео.

Ми нисмо били толико лењи, па смо решили да вам наведене чланове „приближимо“:

 

 

А пошто је сврха ових текстова едукација широких народних маса, можемо све радознале упутити на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, злата вредном инструменту сваког ваљаног новинара, јер је овде реч управо о информацијама које су од широког значаја за све грађане, нарочито Београђане.

Шта се даљом анализом Правилника може утврдити?

Па, на пример, да исплаћена средства морају бити наменски утрошена, односно у складу са „потписаном изјавом у складу са чланом 2“ ( члан 12. Правилника). Међутим једина Изјава која се наводи у члану 2. Правилника јесте Изјава о прихатању висине средстава, а која ни логички, ни нормативно, не може бити основ за уређивање намене средстава.

У недостатку јасног критеријума намене (а очигледно је да је доносилац акта желео да намена постоји), преостаје једино да се окренемо листи наменских ставки на званичном форулару Извештаја о наменском трошењу буџетских средстава (даље: Извештај), кога је лице које је примило средства обавезно да поднесе 15 дана од утрошка средстава, у складу са одредбом члана 12 Правилника:

clanovi-9-15

У поменутом званичном формулару Извештаја, налази се јасна напомена да се оправданим трошковима сматрају следећи трошкови:

-   Трошак котизације за учешће на такмичењу
-   Трошкови изнајмљивања простора, опреме и реквизита
-   Трошкови смештаја и исхране
-  Трошкови путовања и дневница за лица која непосредно учествују у реализацији програмa

 

partizan-plate-igraca

 

Међутим, на Извештају поднетом од стране овлашћеног лица КК Партизан дана 11.02.2013. године до кога смо дошли постоје и још две додатне категорије оправданих трошкова:
-   Плате играча
-   Плате тренера

 

partizan-plate-igraca-2

којим су правдане „плате играча“ за двојицу кошаркаша КК Партизан.


Ове две додатне категорије су, ни мање ни више, докуцане латиничним писмом иако је остатак форумулара писан ћирилицом, чиме је потенцијално учињено и кривично дело фалсификовања из члана 355. Кривичног законика, од стране лица које је овај Извештај попуњавало. Наиме, индикативно је да је одговорно лице КК Партизан формулар попуњавало такође латиничним писмом, па је логично закључити да је вероватно исто лице, у заносу правдања трошкова, решило да дода још по коју категорију оправданих трошкова.

Да су увидели своју грешку, потврђује други извештај од 23.05.2013. године, где су ипак решили да на ћирилици откуцају нову категорију "новчане накнаде спортистима, члановима екипе" па да основу исте врше исплату бивших играча Мирослава Радуљице и Кецман Душана, без пореза наравно, јер о томе би мислили онда када је требао да им се отпише, па није.

 

partizan-mladjan-silobad

Сама чињеница да постоје формулари за извештавање о наменском утрошку средстава, различите/мењане садржине, упућује на чињеницу да је макар један од њих кривотворен у намери да се правда неки ненаменски утрошак.

Вероватно јер је лакше докуцати него дозволити да се ти критеријуми провлаче и доносе кроз којекакве компликоване процедуре. Процедуре ионако само компликују ствари, нису оне добре за "традиционалну српску пријатељску" атмосферу коју неки преферирају.

Подсетићемо вас како је све почело:

 

 

RedStarBelgrade

Top Desktop version